ILEAnet

Par ILEAnet

Kādēļ ILEAnet?

Tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji savā ikdienas darbā sastopas ar vairākām problēmām, gan tādām, kas attiecas uz ikdienas pienākumu pildīšanu, gan arī kompleksiem tehnoloģiskiem izaicinājumiem. Kādas tieši problēmas  pastāv un kā tās var tikt atrisinātas? Kādi risinājumi – metodes, tehnoloģijas jau pastāv, bet, iespējams, vienkārši nav izplatītas un zināmas citiem? Kā nodrošināt, ka nākotnes zinātniskās un inovatīvās programmas tiek veltītas tādu rīku un risinājumu izstrādei, kas patiešām būtu noderīgas tiesībaizsardzības iestādēm un palīdzētu risināt viņu problēmas? Tā ir galvenā ILEAnet misija – palīdzēt rast atbildes, apvienojoties Eiropas tiesībaizsardzības iestādēm un darbiniekiem, kas saskaras ar šiem jautājumiem un problēmām.


ILEAnet: “Vieta, kur uzdot jautājumus un gūt atbildes”.


Projekts ILEAnet ir finansēts no Eiropas Savienības Zinātnes un inovāciju programmas 2020, projekta Nr. 740714. Tas ir tīkls+kopiena, ko ir izveidojuši tiesībaizsardzības iestāžu praktiķi citiem praktiķiem, lai apzinātu un risinātu būtiskākās un aktuālākās problēmas, ar kurām viņi sastopas. Projekts sniegs lielāku iespēju savstarpējai praktiķu organizāciju un personu komunikācijai un informācijas apmaiņai. Attiecīgi, rūpīgi izvērtējot profilus, ņemot vērā iestādes vai indivīda pieredzi, viņi tiks aicināti pievienoties tīklam, veidojot saikni starp tiesībaizsardzības iestādēm, zinātniekiem, industriju un politikas veidotājiem. ILEAnet nodrošinās to, ka šāds dialogs dos iespēju tiesībaizsardzības iestādēm ietekmēt zinātni, attīstību un inovācijas, tādejādi virzot  nākotnes centienus un finansējumu ieguldīt iniciatīvās un rīkos, kas tiešām tām ir nepieciešami.


Kā kļūt par dalībnieku?


ILEAnet organizāciju tīkls un tajā pat laikā – indivīdu kopiena, tiek atbalstīta ar īpaši izstrādātas platformas ILEAnet Online Platform palīdzību, kurā notiek visa informācijas apmaiņa.  Lai piekļūtu platformas saturam un pievienotos policistu, civilās gvardes, citu praktiķu un ekspertu kopienai no visas plašās Eiropas un pat tālāk, ir nepieciešams sakontaktēties ar vienu no vietējiem ILEAnet nacionālajiem kontaktpunktiem (ILEAnet National Contacts (INC)). INC apstiprinās dalības pieprasījumu, nodrošināt efektīvu nacionālā tīkla funkcionēšanu un sadarbībā ar ILEAnet koordinatoru un zinātnisko koordinatoru, garantēs tiešsaistes diskusiju kvalitāti.


Nepieciešama  plašāka informācija?


Vairāk informācijas par ILEAnet misiju, mērķiem, saturu un nākotnes vīziju Jūs varat atrast, apmeklējot mājas lapu: www.ileanet.eu (pieejama tikai angļu valodā).

 

 

 

 

 

ILEAnet news

It is already time to define and plan the follow-up activities from the Public Workshop Read more
Many thanks to the Latvian State Police ... Read more
At the ILEAnet Public Workshop in Riga, ways for LEAs to adopt and deploy innovative outputs from security research projects will be... Read more
Concept & approach of the Public Workshop Read more

The ILEAnet Online Platform offers a collaborative space for LEA practitioners and academics to exchange about the solutions that security...

Read more