ILEAnet

O ILEAnet

Prečo ILEAnet?

Úradníci činní v trestnom konaní pri svojich každodenných povinnostiach čelia mnohým problémom od základných praktických potrieb až po zložité technické a spoločenské výzvy. Aké presne tieto problémy sú a ako môžu byť riešené? Aké riešenia – prístupy, metódy, technológie – už existujú a jednoducho nebudú známe alebo riešené? Ako zabezpečiť, aby sa budúce výskumné a inovačné programy venovali vývoju nástojov a prístupov, ktoré sú skutočne užitočné pre orgány činné v trestnom konaní a môžu pomôcť riešiť ich problém? Hlavnou úlohou ILEAnet je pomôcť nájsť odpovede na otázky združovaním európskych LEAs s ľuďmi z týchto organizácií.

ILEAnet: “Miesto na spýtanie sa otázok, ktoré vás trápia a nájdenie odpovedí, ktoré potrebujete.”

ILEAnet je financovaný programom výskumu a inovácií Európskej únie Horizont 2020 v zmysle grantu č. 740714. Je to sieť + komunita založená odborníkmi z oblasti LEA pre odborníkov v oblasti LEA, ktorých cieľom je riešiť hlavné súčasné a vznikajúce problémy, s ktorými sa stretávajú. Umožní lepšiu komunikáciu a výmenu medzi organizáciami odborníkov a jednotlivcami. Ak je to relevantné, budú na základe ich odborných znalostí pozvaní ďalší účastníci, ktorí nakoniec vytvoria most medzi LEA, akademickými pracovníkmi, vedcami, priemyslom a tvorcami politík. ILEAnet zabezpečí, aby takýto dialóg umožnil LEA ovplyvňovať výskum, vývoj a inovácie, a tak riadiť budúce úsilie a financovanie iniciatív a nástrojov, ktoré sú pre nich skutočne užitočné.

Ako sa zapojiť?

Sieť organizácií ILEAnet a súčasne Spoločenstvo jednotlivcov je podporovaná špeciálnou zabezpečenou on-line platformou ILEAnet, na ktorej sa uskutočňujú všetky výmeny. Ak chcete získať prístup k obsahu tohto spolupracujúceho webového priestoru a stať sa členom komunity policajtov, civilných stráží, iných odborníkov z praxe a odborníkov z celej Európy i mimo nej, je potrebné sa skontatkovať s miestnym národným kontaktom  ILEAnet (INC). INC validujú žiadosti o členstvo, zabezpečujú efektívne fungovanie vnútroštátnych sietí a v spolupráci s koordinátorom siete ILEAnet a vedeckým koordinátorom zaručujú kvalitu online diskusií.

Potrebujete viac informácií?

Pre viac informácií o cieľoch, koncepciách a víziách do budúcnosti projektu ILEAnet prosím navštívte www.ileanet.eu (dostupná len v anglickej verzii).

ILEAnet news

ILEAnet has the pleasure to announce that the webinar on FOLDOUT's project (Through Foliage Detection of Illegal Cross-Border Activities),... Read more

After disseminating its call for tenders at the European level, ILEAnet officially awarded the contract to a Consortium in charge of...

Read more

ILEAnet is proud to announce the launch of the study "Assessment of Information Sharing mechanisms between European Law Enforcement...

Read more


This fourth ILEAnet Public Workshop looked into the benefits of standardisation in security research and reflected on ways to facilitate the...

Read more

 

With the support and participation of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), this third ILEAnet Public Workshop will bring...

Read more