ILEAnet

O ILEAnet

Prečo ILEAnet?

Úradníci činní v trestnom konaní pri svojich každodenných povinnostiach čelia mnohým problémom od základných praktických potrieb až po zložité technické a spoločenské výzvy. Aké presne tieto problémy sú a ako môžu byť riešené? Aké riešenia – prístupy, metódy, technológie – už existujú a jednoducho nebudú známe alebo riešené? Ako zabezpečiť, aby sa budúce výskumné a inovačné programy venovali vývoju nástojov a prístupov, ktoré sú skutočne užitočné pre orgány činné v trestnom konaní a môžu pomôcť riešiť ich problém? Hlavnou úlohou ILEAnet je pomôcť nájsť odpovede na otázky združovaním európskych LEAs s ľuďmi z týchto organizácií.

ILEAnet: “Miesto na spýtanie sa otázok, ktoré vás trápia a nájdenie odpovedí, ktoré potrebujete.”

ILEAnet je financovaný programom výskumu a inovácií Európskej únie Horizont 2020 v zmysle grantu č. 740714. Je to sieť + komunita založená odborníkmi z oblasti LEA pre odborníkov v oblasti LEA, ktorých cieľom je riešiť hlavné súčasné a vznikajúce problémy, s ktorými sa stretávajú. Umožní lepšiu komunikáciu a výmenu medzi organizáciami odborníkov a jednotlivcami. Ak je to relevantné, budú na základe ich odborných znalostí pozvaní ďalší účastníci, ktorí nakoniec vytvoria most medzi LEA, akademickými pracovníkmi, vedcami, priemyslom a tvorcami politík. ILEAnet zabezpečí, aby takýto dialóg umožnil LEA ovplyvňovať výskum, vývoj a inovácie, a tak riadiť budúce úsilie a financovanie iniciatív a nástrojov, ktoré sú pre nich skutočne užitočné.

Ako sa zapojiť?

Sieť organizácií ILEAnet a súčasne Spoločenstvo jednotlivcov je podporovaná špeciálnou zabezpečenou on-line platformou ILEAnet, na ktorej sa uskutočňujú všetky výmeny. Ak chcete získať prístup k obsahu tohto spolupracujúceho webového priestoru a stať sa členom komunity policajtov, civilných stráží, iných odborníkov z praxe a odborníkov z celej Európy i mimo nej, je potrebné sa skontatkovať s miestnym národným kontaktom  ILEAnet (INC). INC validujú žiadosti o členstvo, zabezpečujú efektívne fungovanie vnútroštátnych sietí a v spolupráci s koordinátorom siete ILEAnet a vedeckým koordinátorom zaručujú kvalitu online diskusií.

Potrebujete viac informácií?

Pre viac informácií o cieľoch, koncepciách a víziách do budúcnosti projektu ILEAnet prosím navštívte www.ileanet.eu (dostupná len v anglickej verzii).

ILEAnet news

It is already time to define and plan the follow-up activities from the Public Workshop Read more
Many thanks to the Latvian State Police ... Read more
At the ILEAnet Public Workshop in Riga, ways for LEAs to adopt and deploy innovative outputs from security research projects will be... Read more
Concept & approach of the Public Workshop Read more

The ILEAnet Online Platform offers a collaborative space for LEA practitioners and academics to exchange about the solutions that security...

Read more