ILEAnet

O ILEAnet

Prečo ILEAnet?

Úradníci činní v trestnom konaní pri svojich každodenných povinnostiach čelia mnohým problémom od základných praktických potrieb až po zložité technické a spoločenské výzvy. Aké presne tieto problémy sú a ako môžu byť riešené? Aké riešenia – prístupy, metódy, technológie – už existujú a jednoducho nebudú známe alebo riešené? Ako zabezpečiť, aby sa budúce výskumné a inovačné programy venovali vývoju nástojov a prístupov, ktoré sú skutočne užitočné pre orgány činné v trestnom konaní a môžu pomôcť riešiť ich problém? Hlavnou úlohou ILEAnet je pomôcť nájsť odpovede na otázky združovaním európskych LEAs s ľuďmi z týchto organizácií.

ILEAnet: “Miesto na spýtanie sa otázok, ktoré vás trápia a nájdenie odpovedí, ktoré potrebujete.”

ILEAnet je financovaný programom výskumu a inovácií Európskej únie Horizont 2020 v zmysle grantu č. 740714. Je to sieť + komunita založená odborníkmi z oblasti LEA pre odborníkov v oblasti LEA, ktorých cieľom je riešiť hlavné súčasné a vznikajúce problémy, s ktorými sa stretávajú. Umožní lepšiu komunikáciu a výmenu medzi organizáciami odborníkov a jednotlivcami. Ak je to relevantné, budú na základe ich odborných znalostí pozvaní ďalší účastníci, ktorí nakoniec vytvoria most medzi LEA, akademickými pracovníkmi, vedcami, priemyslom a tvorcami politík. ILEAnet zabezpečí, aby takýto dialóg umožnil LEA ovplyvňovať výskum, vývoj a inovácie, a tak riadiť budúce úsilie a financovanie iniciatív a nástrojov, ktoré sú pre nich skutočne užitočné.

Ako sa zapojiť?

Sieť organizácií ILEAnet a súčasne Spoločenstvo jednotlivcov je podporovaná špeciálnou zabezpečenou on-line platformou ILEAnet, na ktorej sa uskutočňujú všetky výmeny. Ak chcete získať prístup k obsahu tohto spolupracujúceho webového priestoru a stať sa členom komunity policajtov, civilných stráží, iných odborníkov z praxe a odborníkov z celej Európy i mimo nej, je potrebné sa skontatkovať s miestnym národným kontaktom  ILEAnet (INC). INC validujú žiadosti o členstvo, zabezpečujú efektívne fungovanie vnútroštátnych sietí a v spolupráci s koordinátorom siete ILEAnet a vedeckým koordinátorom zaručujú kvalitu online diskusií.

Potrebujete viac informácií?

Pre viac informácií o cieľoch, koncepciách a víziách do budúcnosti projektu ILEAnet prosím navštívte www.ileanet.eu (dostupná len v anglickej verzii).

ILEAnet news

The first ILEAnet Public Workshop was held on 11, 12 and 13 June 2018 in Dublin, Ireland. With its main focus on contemporary challenges for...

Read more
The ILEAnet Public report No. 1 is available for download Read more
The Kick-off meeting took place on 21-23 June 2017 in Cergy, France Read more