ILEAnet

O ILEAnet

Prečo ILEAnet?

Úradníci činní v trestnom konaní pri svojich každodenných povinnostiach čelia mnohým problémom od základných praktických potrieb až po zložité technické a spoločenské výzvy. Aké presne tieto problémy sú a ako môžu byť riešené? Aké riešenia – prístupy, metódy, technológie – už existujú a jednoducho nebudú známe alebo riešené? Ako zabezpečiť, aby sa budúce výskumné a inovačné programy venovali vývoju nástojov a prístupov, ktoré sú skutočne užitočné pre orgány činné v trestnom konaní a môžu pomôcť riešiť ich problém? Hlavnou úlohou ILEAnet je pomôcť nájsť odpovede na otázky združovaním európskych LEAs s ľuďmi z týchto organizácií.

ILEAnet: “Miesto na spýtanie sa otázok, ktoré vás trápia a nájdenie odpovedí, ktoré potrebujete.”

ILEAnet je financovaný programom výskumu a inovácií Európskej únie Horizont 2020 v zmysle grantu č. 740714. Je to sieť + komunita založená odborníkmi z oblasti LEA pre odborníkov v oblasti LEA, ktorých cieľom je riešiť hlavné súčasné a vznikajúce problémy, s ktorými sa stretávajú. Umožní lepšiu komunikáciu a výmenu medzi organizáciami odborníkov a jednotlivcami. Ak je to relevantné, budú na základe ich odborných znalostí pozvaní ďalší účastníci, ktorí nakoniec vytvoria most medzi LEA, akademickými pracovníkmi, vedcami, priemyslom a tvorcami politík. ILEAnet zabezpečí, aby takýto dialóg umožnil LEA ovplyvňovať výskum, vývoj a inovácie, a tak riadiť budúce úsilie a financovanie iniciatív a nástrojov, ktoré sú pre nich skutočne užitočné.

Ako sa zapojiť?

Sieť organizácií ILEAnet a súčasne Spoločenstvo jednotlivcov je podporovaná špeciálnou zabezpečenou on-line platformou ILEAnet, na ktorej sa uskutočňujú všetky výmeny. Ak chcete získať prístup k obsahu tohto spolupracujúceho webového priestoru a stať sa členom komunity policajtov, civilných stráží, iných odborníkov z praxe a odborníkov z celej Európy i mimo nej, je potrebné sa skontatkovať s miestnym národným kontaktom  ILEAnet (INC). INC validujú žiadosti o členstvo, zabezpečujú efektívne fungovanie vnútroštátnych sietí a v spolupráci s koordinátorom siete ILEAnet a vedeckým koordinátorom zaručujú kvalitu online diskusií.

Potrebujete viac informácií?

Pre viac informácií o cieľoch, koncepciách a víziách do budúcnosti projektu ILEAnet prosím navštívte www.ileanet.eu (dostupná len v anglickej verzii).

ILEAnet news

The ILEAnet Public report No. 1 is available for download Read more
ILEAnet is pleased to announce that the registrations to the ILEAnet Public Workshop taking place on 11-13 June 2018 in Ireland, Dublin are... Read more
The Kick-off meeting took place on 21-23 June 2017 in Cergy, France Read more